Privacy Policy kontakty | Max Praga

Souhlasím s evidencí a zpracováním mých osobních údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, emailové adresy, případně data narození,informací o provedených nákupech). Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jsem oprávněn(a) jej kdykoli písemně odvolat.

Souhlas je možno kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla společnosti či zasláním e-mailu na adresu max@maxpraga.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že mi dále náleží následující práva týkající se zpracování mých osobních údajů:

  • právo požadovat přístup k mým osobním údajům;
  • právo na opravu či výmaz osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů;
  • právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přejít nahoru