Privacy policy Kariera | Max Praga

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely výběrového řízení. Beru na vědomí, že udělený souhlas lze kdykoliv písemně odvolat oznámením zaslaným společnosti MAXPRAGA s.r.o.

Zaškrtnutím pole uděluji jakožto subjekt údajů souhlas společnosti MAXPRAGA s.r.o., IČ 251 17 840, se sídlem Praha 1, Havelská 494/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51180, jakožto Správci, se zpracováním vyplněných osobních údajů, a to včetně fotografie, byla-li v rámci přiloženého životopisu poskytnuta. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji pouze pro účely výběrového řízení, a to na dobu do ukončení výběrového řízení, odvolání souhlasu či pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Souhlas je možno kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla společnosti či zasláním e-mailu na adresu max@maxpraga.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že mi dále náleží následující práva týkající se zpracování mých osobních údajů:

  • právo požadovat přístup k mým osobním údajům;
  • právo na opravu či výmaz osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů;
  • právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. nařízení GDPR).

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. nařízení GDPR).

Přejít nahoru